Bộ Kỹ Sư Cơ Khí L6 – L9

Bộ Kỹ sư cơ khí cung cấp các mô hình hấp dẫn để nghiên cứu về các nguyên lý cơ học, đồng thời khuyến khích học sinh tham gia vào việc nghiên cứu khoa học và thiết kế kỹ thuật. Bộ Kỹ sư cơ khí dễ dàng kết hợp vào việc học hàng ngày, nơi nó bổ sung sự khác biệt và tạo động lực cho học sinh trung học có được kiến thức và kỹ năng STEAM phù hợp với chương trình giảng dạy.

Bộ Kỹ sư cơ khí cung cấp cho học sinh từ lớp 6 – 8 sự hiểu biết sâu sắc về các máy móc và cơ chế hoạt động của chúng, đồng thời giúp cho học sinh tiếp tục nghiên cứu các khác niệm như lực, chuyển động, đo lường và năng lượng. Học sinh sẽ hỏi các câu hỏi liên quan đến khoa học và kỹ thuật, phản ánh những gì các em quan sát được, thảo luận về kết quả, đưa ra kết luận dựa trên những thông tin thu thập được giống như là các nhà khoa học và kỹ sư thực thụ.

Bài gần đây

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ON TOP