CUỘC THI TÀI NĂNG ROBOT ROBOTACON WRO 2023 ĐÃ CHÍNH THỨC KHỞI ĐỘNG - CỔNG ĐĂNG KÝ SẼ ĐƯỢC MỞ VÀO NGÀY 08/05/2023 TẠI ĐÂY

HỌC TẠI TRUNG TÂM

Việc cho trẻ tiếp cận phương pháp giáo dục STEAM từ sớm là bước đầu vững chắc tạo nền tảng để trẻ phát triển các kỹ năng quan trọng như sự sáng tạo đổi mới, tư duy độc lập, khả năng giải quyết vấn đề, thuyết trình, phản biện, làm việc nhóm và tự tin làm chủ tương lai.

Việc áp dụng công cụ STEAM LEGO Education vào trong việc giảng dạy giúp các em học tập hứng thú, tập trung, yêu thích trong hoạt động vui học, ngoài ra giáo viên tiết kiệm thời gian chuẩn bị tiết học, công cụ chất lượng, bền và nhiều màu sắc, có tính thẩm mỹ cao, đa dạng hoạt động trải nghiệm và kích thích sự tìm hiểu, sáng tạo của trẻ.