Bộ Kỹ Sư Robot EV3 Cơ Bản

Là công cụ giảng dạy và học tập tiết kiệm thời gian. Giúp các em học sinh nằm trong độ tuổi từ 9 đến 16+ phát triển các kỹ năng, chọn lọc, xây dựng, kiểm tra và đánh giá. Cùng thảo luận để tìm ra những giải pháp thay thế một cách sáng tạo. Học cách giao tiếp, chia sẻ ý tưởng và làm việc nhóm cùng nhau. Tiếp cận với khoa học kỹ thuật và toán học.

Các cuộc thi ứng dụng: ROBOTACON – World Robot Olympiad (WRO), KHOA HỌC ỨNG DỤNG – First LEGO League (FLL).

Bài gần đây

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ON TOP