EV3 Cảm Biến Màu Sắc

Cảm biến màu EV3 kỹ thuật số phân biệt giữa 7 màu khác nhau và cũng có thể phát hiện “Không màu”. Nó cũng phục vụ như một cảm biến ánh sáng bằng cách phát hiện cường độ ánh sáng. Học sinh có thể chế tạo robot phân loại màu và thử nghiệm phản xạ ánh sáng của các màu khác nhau.

Bài gần đây

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ON TOP