Bộ Kỹ Sư Robot EV3 Mở Rộng

Bộ công cụ bổ sung thêm các mô hình/thử thách cho bộ công cụ LEGO MINDSTORMS EV3, giúp các em khám phá và hiểu rõ hơn về những chủ đề/dự án liên quan đến Robotics và STEM.
Bộ công cụ bao gồm 853 chi tiết gạch LEGO và 5 mô hình mở rộng sử dụng kèm với Bộ công cụ LEGO MINDSTORMS EV3 (45544).

Bài gần đây

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ON TOP