Bộ Kỹ Sư Robot EV3 Mở Rộng

Bộ công cụ bổ sung thêm các mô hình/thử thách cho bộ công cụ LEGO MINDSTORMS EV3, giúp các em khám phá và hiểu rõ hơn về những chủ đề/dự án liên quan đến Robotics và STEM.
Bộ công cụ bao gồm 853 chi tiết gạch LEGO và 5 mô hình mở rộng sử dụng kèm với Bộ công cụ LEGO MINDSTORMS EV3 (45544).

Bài gần đây

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ON TOP