Động Cơ Vừa (Bổ Sung Cho WeDo 2.0)

Động cơ công suất & kích thước trung bình này có phần gạch LEGO 2×2 ở phía trên để cho phép tích hợp dễ dàng và tối ưu hóa với các yếu tố lắp ráp bộ lõi WeDo. Không cần thiết lập, chỉ cần kết nối động cơ vừa với bộ não thông minh để nhận dạng tự động bằng Phần mềm WeDo 2.0

Bài gần đây

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ON TOP