Cảm Biến Độ Nghiêng (Bổ Sung Cho WeDo 2.0)

Gắn cảm biến độ nghiêng với Bộ não thông minh WeDo 2.0 và cảm biến này có thể phát hiện bảy loại định hướng khác nhau: Nghiêng theo hướng này, Nghiêng theo hướng kia, Nghiêng lên, Nghiêng xuống, Không nghiêng, Bất kỳ hướng nghiêng và Lắc. Không cần thiết lập; chỉ cần kết nối Bộ cảm biến Nghiêng và nó sẽ được Phần mềm WeDo 2.0 tự động xác định.

Bài gần đây

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ON TOP