Cảm Biến Chuyển Động (Bổ Sung Cho WeDo 2.0)

Gắn cảm biến chuyển động vào Bộ não thông minh WeDo 2.0 và cảm biến này có thể phát hiện các vật thể trong phạm vi 15 cm. Không cần thiết lập; chỉ cần kết nối Bộ cảm biến chuyển động và phần mềm WeDo 2.0 sẽ được xác định tự động.

Bài gần đây

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ON TOP