Bộ Xếp Hình LEGO Đoàn Tàu Lập Trình

Giúp bé khám phá tổng quan về khoa học, công nghệ, kỹ thuật, hội họa, toán học, và lập trình sớm giúp các em phát triển những kỹ năng cần thiết thông qua những hoạt động học tập hứng thú, cũng như xây dựng đoàn tàu, các điểm đến (Có đi kèm giáo trình, hướng dẫn giáo viên, các thẻ dạy và học).

10 thẻ hành động với 5 màu khác nhau, 6 thẻ hướng dẫn lắp ráp 2 mặt, Áp phích/ Poster Lớp học, Hướng dẫn sử dụng, Thẻ “Hoạt động Mở đầu” với 5 hoạt động ngắn và phần mềm tương tác với đoàn tàu.
Giáo trình và sách hướng dẫn đi kèm bao gồm 4 bài học chính sử dụng bộ công cụ (1 bài học triển khai trong 60 phút), 4 chủ đề học tập sử dụng phần mềm (bao gồm 11 bài học, mỗi bài học triển khai trong 60 phút).

Bài gần đây

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ON TOP