Bộ Xếp Hình LEGO Đoàn Tàu Lập Trình

Giúp bé khám phá tổng quan về khoa học, công nghệ, kỹ thuật, hội họa, toán học, và lập trình sớm giúp các em phát triển những kỹ năng cần thiết thông qua những hoạt động học tập hứng thú, cũng như xây dựng đoàn tàu, các điểm đến (Có đi kèm giáo trình, hướng dẫn giáo viên, các thẻ dạy và học).

Bài gần đây

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ON TOP