Bộ Tái Tạo Năng Lượng (Bộ Bổ Sung Cho 9686)

Bộ bổ sung này cho phép học sinh học và hiểu về các nguồn tài nguyên năng lượng tái tạo được như năng lượng mặt trời, năng lượng gió và năng lượng thủy điện. Cũng như các chức năng và khả năng của pin mặt trời, tua bin gió và các nhà máy thủy điện.

Bài gần đây

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ON TOP