Bộ mở đầu câu chuyện

Bộ Mở đầu câu chuyện dành cho học sinh từ lớp 2 đến lớp 5 gồm 1,144 chi tiết LEGO được lựa chọn cẩn thận. Sản phẩm gồm các nhân vật, loài vật, phụ kiện, các chi tiết mang tính hình tượng, các khối cơ bản, các tấm xây dựng để tạo được tối đa đến 5 bối cảnh của các câu chuyện.

Bộ Mở đầu câu chuyện giúp cung cấp nguồn cảm hứng cho việc học ngôn ngữ. Các em sẽ tự tin hơn khi kể các câu chuyện thú vị do chính các em sáng tạo nên. Khả năng ngôn ngữ (Tiếng Anh và Tiếng Việt) của các em cũng sẽ được phát triển đáng kể, cùng với các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết rất cần thiết cho các em sau này.

Bộ mở đầu câu chuyện gồm 24 bài học với mục tiêu học tập:

  • Giải thích các sự kiện trong câu chuyện.
  • Tạo các cuộc đối thoại xung quanh những sự kiện, và phản ứng của các nhân vật trước các tình huống cố định.
  • Kịch bản hóa một sự kiện để tăng phần thú vị.

Bài gần đây

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ON TOP