Bộ Kỹ sư Robot WeDo MILO

Giải pháp WeDo 2.0 là giải pháp STEAM thực hành được kết hợp bởi những viên gạch LEGO, phần mềm thân thiện với lớp học, các dự án với nền tảng tiêu chuẩn thú vị và cách tiếp cận học sinh dựa trên sự khám phá học tập. WeDo 2.0 được thiết kế dựa trên tinh thần làm việc nhóm giữa các em học sinh, mỗi bộ có thể dành cho 2-3 em, giúp giới thiệu tư duy máy tính, nguyên lí kỹ thuật bằng các cách vui nhộn và thú vị.

Bài gần đây

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ON TOP