Bộ Khí Và Lực (Bộ Bổ Sung Cho 9686)

Bộ Khí và lực là một bộ bổ sung, khi kết hợp với giải pháp Kỹ sư cơ khí, khuyến khích tư duy logic và sáng tạo, và thúc đẩy học sinh từ lớp 6 – 8 tham gia vào việc nghiên cứu khoa học và thiết kế kỹ thuật bằng cách xây dựng các mô hình LEGO chạy bằng khí nén, chẳng hạn như thang máy, cánh tay robot hoặc máy ép dập.

Bài gần đây

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ON TOP