Bộ Đế Xây Dựng LEGO Cỡ Lớn

Trẻ em cần một phần đế để xây dựng và mỗi tấm đế chắc nhắn tạo thành cơ sở vững chắc cho tất cả các viên gạch xây dựng LEGO® Education.

Bao gồm một tấm đế màu xám (38 cm x 38 cm), hai tấm đế màu xanh lá cây (25 cm x 25 cm) và một tấm đế màu xanh (25 cm x 25 cm).

Bài gần đây

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ON TOP