Bộ BricQ Motion Cơ Bản

Bộ học tập LEGO® BrickQ cá nhân được phát triển dành cho lứa tuổi tiểu học để bé có thể vui học STEAM tại nhà với 6 hoạt động khoa học vật lý kèm hướng dẫn. Bộ học tập khuyến khích học sinh khám phá khoa học vật lý trong thực tế, cung cấp cho học sinh kiến thức về lực và chuyển động, để chuẩn bị cho nền tảng học tập STEAM tại trường.

(*) STEAM: Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Nghệ thuật, Toán.

 

Bài gần đây

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ON TOP