Bộ Bánh Xe LEGO Education

Có 22 tấm xây dựng với ba kích cỡ khác nhau và có nhiều màu sắc. Bao gồm:

  • Tám tấm 2,5 “x 5” (mỗi màu 2 tấm x 4 màu)
  • Tám tấm 2 “x 4” (mỗi màu 2 tấm x 4 màu)
  • Sáu tấm 5 “x 5” (mỗi màu 2 tấm x 3 màu)

Bài gần đây

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ON TOP