Chi Tiết Sản Phẩm

Bộ Kỹ Sư Robot EV3 Cơ Bản

SKU: 45544

25,989,000 VNĐ

Là công cụ giảng dạy và học tập tiết kiệm thời gian. Giúp các em học sinh nằm trong độ tuổi từ 9 đến 16+ phát triển các kỹ năng, chọn lọc, xây dựng, kiểm tra và đánh giá. Cùng thảo luận để tìm ra những giải pháp thay thế một cách sáng tạo. Học cách giao tiếp, chia sẻ ý tưởng và làm việc nhóm cùng nhau. Tiếp cận với khoa học kỹ thuật và toán học. Các cuộc thi ứng dụng: ROBOTACON - World Robot Olympiad (WRO), KHOA HỌC ỨNG DỤNG - First LEGO League (FLL).

+


Cho 2 học sinh

10 tuổi+

Bộ công cụ bao gồm

541 chi tiết LEGO + 01 bộ não thông minh + 02 động cơ lớn + 01 động cơ cỡ vừa + 01 cảm biến siêu âm + 02 cảm biến chạm + 01 cảm biến màu sắc + 01 cảm biến xoay

Lưu ý: không có sạc pin đi kèm sản phẩm. Thiết bị lập trình: Tablet, Laptop, PC
Độ tuổi khuyến nghị: 9 - 16 tuổi trở lên. Bộ dành cho 1 nhóm tối đa đến 4 em

Giáo trình và Giá trị học tập

Hệ thống sử dụng bộ não thông minh EV3(Đi kèm giáo trình, hướng dẫn sử dụng – giảng dạy, các bài học, phần mềm) như 1 máy tính nhỏ được lập trình cho phép học sinh điều khiển động cơ và thu thập ghi nhận của các cảm biến. Khi học sinh thiết lập câu lệnh bằng phần mềm lập trình trực quan dựa trên biểu tượng, học sinh sẽ tạo hoạt động cho bộ não và thực hành với các thiết kế kỹ thuật để giải quyết những vấn đề liên quan đến thực tiễn cuộc sống.

Giáo trình học tập:
  • Đi kèm 24 bài lập trình căn bản và nâng cao + Thư viện trực tuyến với hơn 30 hoạt động có sẵn cho LEGO MINDSTORMS EV3 hoặc tải xuống các giáo trình để có thể tham gia hơn 100 bài học khác nhau.
  • Các kế hoạch bài học toàn diện cho khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học, lập trình và khoa học máy tính.
  • Nhiều cấp độ thử thách và thời lượng từ 30 đến 120 phút.
  • *Ngoài ra vô số mô hình và bài học tuỳ thuộc vào sự sáng tạo của các bạn nhỏ.
Giá trị học tập chính:
  • Kiến tạo, giao tiếp, làm việc nhóm và lập trình.
  • Kiểm tra, giải quyết vấn đề, đánh giá và điều chỉnh thiết kế.
  • Hiểu và ứng dụng các kiến thức về khoa học và toán.
  • Áp dụng kỹ năng tư duy phản biện.
ON TOP